Days of our lives

Deze week in 'De Dingen des Levens'

Melanie vraagt Daniel of hij zich zorgen maakt over de testuitslag en of hij misschien dezelfde aandoening als Maggie kan hebben. Jack hoort van Jennifer dat zij en Daniel niet langer samen zijn, maar zij houdt nog steeds van hem. Abigail maakte zich zorgen dat Melanie Chad zou vertellen over de andere man waar ze een oogje op had. Sami vraagt aan Madison of ze met Brady mag slapen. John brengt Carrie op de hoogte van het bezoekje van Stefano en EJ. Kate hoort Brady en Sami kibbelen over Madison. Marlena heeft misschien iets achter de hand om John vrij te krijgen. Daniel krijgt opnieuw last van zijn hand wanneer hij op stap is met Maggie en Melanie. Stefano is niet blij met de afstand tussen hem en Lexie. Daniel is geraakt door Maggies geschenk. Stefano vertelt Bo en Hope dat hij John niet wil helpen. Kate biedt Sami een job aan en drukt haar op het hart dat ze er geen bijbedoelingen bij heeft. Madison vraagt Brady wat ze juist voor elkaar betekenen. Rafe denkt aan een detail dat misschien voor Johns vrijlating kan zorgen. Chad gaat naar Austin voor raad op liefdesgebied. Daniel laat Maggie weten dat hij zijn vakantie alleen wil doorbrengen. Melanie zegt tegen Chad dat ze hem enkel heeft gekust omdat ze dacht dat ze gingen sterven. Bo verzekert Hope dat ze een prachtige kerst zullen hebben.       

Maandag tot vrijdag 17u20 VIJF