Terry Rawlings: 'Brian Jones werd vermoord en ik weet door wie'

In de Kijker
Terry Rawlings: 'Brian Jones werd vermoord en ik weet door wie'

Al vijftig jaar zoeken rockfans een antwoord op de vraag wat er in juli 1969 is gebeurd met de man die de legendarische rockband de Rolling Stones opzette. Stierf Brian
Jones in zijn zwembad door een spijtig ongeval of werd hij vermoord? Terry Rawlings, die werkt aan een nieuwe Brian Jones-documentaire voor Netflix, is formeel. ‘Jones werd wel degelijk vermoord. En ik weet ook door wie.’

De dood van Brian Jones is altijd een mysterie gebleven. In de nacht van 2 op 3 juli 1969 werd zijn lijk aangetroffen op de bodem van zijn zwembad. Volgens de officiële lezing zou Jones zijn verdronken nadat hij dronken en zwaar onder invloed van drugs was gaan zwemmen. Zijn hart zou het hebben begeven. Het is een stelling die amper iemand geloofde, vooral nadat bleek dat het politie-onderzoek naar de dood van Jones grote hiaten vertoonde en kennelijk niemand zich geroepen voelde om de waarheid naar boven te spitten. Dat had deels te maken met Brian Jones zelf, die tal van vijanden had gemaakt. Kort voor zijn dood was hij door zijn bandgenoten van de Rolling Stones aan de deur gezet, weliswaar met als compensatie een smak geld en de verzekering dat hij elk jaar een stuk van de taart zou krijgen, zolang The Rolling Stones zouden bestaan - het soort overeenkomst dat Mick Jagger, Keith Richards en de anderen zich later ongetwijfeld ontzettend zouden hebben beklaagd. Eigenlijk miste dus niemand Brian Jones, afgezien dan misschien van zijn devote fans. Zij vonden het trouwens niet kunnen dat Jones aan de kant was gezet. 

 

Benieuwd naar het verolg? Deze week lees je meer in Primo 1933

Meta description: 
Terry Rawlings: 'Brian Jones werd vermoord en ik weet door wie'
Meta keywords: 
Terry Rawlings